Antenske mreže, računalniške mreže, optične mreže

Telekomunikacije

telekomunikacije
Telekomunikacijsko omrežje izvajamo:
  • antensko
  • računalniško mrežo z UTP ožičenjem
  • optično mrežo.
  • video nadzorni sistem

Antensko omrežje 

Se izvaja predvsem za TV signale od izvora do TV sprejemnika. Takšne izvedbe srečujemo pri ponudnikih, kot sta TELEKOM SLOVENIJA in ANSAT Krško. Z slednjim smo v preteklosti tudi sodeloval z izvajali inštalacije po hišah in stanovanjih, ter montirali opremo pri strankah ter podjetjih.

Računalniško omrežje 

Izvedeno z utp ali ftp kablom, se uporablja za povezovanje večih računalnikov med seboj in za dostop do svetovnega spleta (interneta). Nekateri operaterji pa utp instalacijo uporabljajo tudi za prenos TV signala od izvora do TV sprejemnika.

Inštalacijo računalniškega omrežja z vozliščem (komunikacijsko omaro) izvajamo v poslovnih stavbah kot tudi vstanovanjskih objektih; po zahtevnosti delimo po kategorijah 5e, 6, 6e,... Po izgradnji omrežja izvedemo meritve oz. certificiranje vsakega priključka (meritve hitrosti, kategorije, presluha,...) in izdelamo merilni protokol. Vse komponente omrežja (računalnike, printetrje, ...) tudi priklopimo in usposobimo za normalno delovanje.

Video nadzorni sistem

Video nadzorni sistem nam omogoča nadzorovanje zasebne posesti, ljudi, našega premoženja, itd. Pri video nadzornem sistemu se vsi dogodki, ki se odvijajo okoli varovanega objekta, evidentirajo preko snemalne naprave. Sestavni deli video nadzornega sistema so: kamera, ohišje, nosilec, reflektor (v primeru slabo osvetljenega prostora), snemalnik za evidentiranje dogodkov.

Podjetje ELSTIN elektro je tudi usposobleno za izvedbo instalacije optičnega omrežja.